Připravujeme odbornou přednášku a diskusi na téma „DČOV s monitoringem“

Při předcházejících setkáních, vznášeli občané Dolních Chobolic mnoho otázek souvisejících s možností odkanalizování obce pomocí sítě DČOV. Abychom mohli získat kvalifikované odpovědi na vaše dotazy a udělat si větší přehled o dané možnosti, připravujeme pro občany přednášku s diskusí na téma „DČOV s centrálním monitoringem“. 

Pokračovat ve čtení „Připravujeme odbornou přednášku a diskusi na téma „DČOV s monitoringem““

Seminář „Venkov a odpadní vody – prakticky“


Abychom si rozšířili vědomosti o aktuálních trendech řešení nakládání s odpadními vodami v malých venkovských obcích, zúčastníme se za Spolek občanů pod Sedlem semináře „Venkov a odpadní vody prakticky“….
Pokračovat ve čtení „Seminář „Venkov a odpadní vody – prakticky““

Centrální kanalizace v Chobolicích -zbožné přání nebo alibismus?

„Ta tu nikdy nebude, prosím vás…“ nebo „Ta už tu byla slibována aspoň třikrát za posledních deset, patnáct let….“ Podobné věty, slýcháme od starousedlíků z Chobolic. Ano, a teď, proč je centrál v Chobolicích nereálný?

Pokračovat ve čtení „Centrální kanalizace v Chobolicích -zbožné přání nebo alibismus?“