Seminář „Venkov a odpadní vody – prakticky“


Abychom si rozšířili vědomosti o aktuálních trendech řešení nakládání s odpadními vodami v malých venkovských obcích, zúčastníme se za Spolek občanů pod Sedlem semináře „Venkov a odpadní vody prakticky“….
Pokračovat ve čtení „Seminář „Venkov a odpadní vody – prakticky““

Centrální kanalizace v Chobolicích -zbožné přání nebo alibismus?

„Ta tu nikdy nebude, prosím vás…“ nebo „Ta už tu byla slibována aspoň třikrát za posledních deset, patnáct let….“ Podobné věty, slýcháme od starousedlíků z Chobolic. Ano, a teď, proč je centrál v Chobolicích nereálný?

Pokračovat ve čtení „Centrální kanalizace v Chobolicích -zbožné přání nebo alibismus?“