Centrální kanalizace v Chobolicích -zbožné přání nebo alibismus?

„Ta tu nikdy nebude, prosím vás…“ nebo „Ta už tu byla slibována aspoň třikrát za posledních deset, patnáct let….“ Podobné věty, slýcháme od starousedlíků z Chobolic. Ano, a teď, proč je centrál v Chobolicích nereálný?

Centrální kanalizace tu byla v plánu od roku 2005. Dohromady s vodovodem by stála přes 50milionů Kč (přesně 51,089 mil. Kč v r. 2009)

Jelikož obec nemá na účtě takovou ohromnou částku, musí žádat o dotaci stát. Aby ji stát dotaci poskytl, musí obec splnit mnoho různých kritérií.

Pro aktuální dotační výzvy naše obec nesplňuje následovná kritéria:

  • Vodovody a kanalizace obce Liběšice nejsou majetkem obce. Navíc je spravuje a provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Této společnosti občané platí vodné a stočné. Společnost SčVK ovšem není ani veřejná ani státní společnost,ale ve své podstatě soukromá zahraniční firma. „Naše“ nově vybudovaná kanalizace či vodovod za státní peníze, by dle stávající smlouvy připadla do správy SčVK. A soukromá firma by dál vydělávala (vodné – stočné občanů) na tom, co ji vybudoval stát. Za těchto podmínek, stát neposkytne dotaci.
  • V Dolních a Horních Chobolicích žije dohromady 160 obyvatel. Stát na jednoho obyvatele přispěje maximálně částkou 80tisíc na kanalizaci + 70tisíc na vodovod. Tedy dohromady 150tisíc Kč na jednoho obyvatele. Obyvatelů máme celkem 160. Tedy stát dohromady přispěje  150 000*160 = 24milionů korun. Ale naše kanalizace + vodovod by stála 50milionů korun. Chybí nám 26milionů, což obec na účtě nemá (k novému volebnímu období jsme měli na účtě 22 milionů Kč).

Za provozní poměry, které brání dosáhnout na státní dotaci, obec vlastně nemůže. Jednalo se v minulosti o všeobecný trend v převodech vodohospodářské infrastruktury. Obce se zbavovaly zodpovědnosti za provoz. Ale vše má i své stinné stránky, získané pohodlí bylo vykoupeno ztrátou nezávislosti a soběstačnosti. Je na tom podobně celý Ústecký kraj i jiné kraje v ČR.  Nyní snad dochází k pomalým nápravám těchto pokřivených majetkoprávních vztahů.

Vysoké investiční náklady na vybudování centrální kanalizace, potažmo vodovodu jsou dány nízkým počtem obyvatel na venkově. Opět typické pro malé obce po celé ČR.

Jsou to fakta. Ale tato fakta neznamenají, že odkanalizování malých obcí nemá cenu řešit. U mnohých občanů stále přežívá stanovisko, že jediným správným řešením je klasická kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod (ČOV). Na příkladu našich Chobolic, vidíme, že pro malé obce je centralní systém zatím nereálný. Koncepce rozvoje vodohospodařské infrastruktury pro Chobolice je dnes více jak 10 let zastaralá. Všechny předešlé snahy o její realizaci neuspěly. Uvažujme, zda není již na čase, podívat se na věc z jiné perspektivy a začít hledat reálná řešení? Dnes je možností řešení malých obcí více. Vycházet bychom měli z těch, které v současné době finančně podporuje stát.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *