Mitteilungen Ortsgruppe Nieder Kobolitz – Zprávy místní skupiny Dolní Chobolice

Spolek občanů pod Sedlem děkuje sousedům, kteří nám darovali dobovou nástěnku místní skupiny. Nástěnku nalezli na půdě domu č.p. 1 v Dolních Chobolicích.

Pokračovat ve čtení „Mitteilungen Ortsgruppe Nieder Kobolitz – Zprávy místní skupiny Dolní Chobolice“

Spolek podal návrhy na 3.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liběšice.

Dne 25.3.2019 se členové spolku Alsu Chajbullinová, Simona Chomátová, Ondřej Ledvina a Kateřina Ledvinová zúčastnili zasedání Zastupitelstva obce Liběšice. Během zasedání náš spolek podal žádost o finanční příspěvek na akci pálení čarodějnic v Dolních Chobolicích v hodnotě 2000 Kč. Dále jsme za spolek podali návrh na vnesení bodu do příštího jednání zastupitelstva – navrhli jsme, aby bylo projednáno a hlasováno o odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice pomocí decentralizované sítě DČOV s využitím dotace Ministerstva životního prostředí 17/2017.

Pokračovat ve čtení „Spolek podal návrhy na 3.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liběšice.“

“ Venkov a odpadní vody – prakticky“

Když mě starosto pustíš, splním ti tři přání… Mě stačí jedno – sežeň peníze na čistírnu odpadních vod…
Zdroj: ASIO&NEWS

Členové Spolku občanů pod Sedlem (jmenovitě A. Chajbullinová a S. Chomátová) se včera 6. 2. 2019 zúčastnili v Teplicích semináře, věnovaného otázce nakládání s odpadními vodami v malých venkovských obcích. Seminář trval pět hodin a zahrnoval následující témata:

Pokračovat ve čtení „“ Venkov a odpadní vody – prakticky““

Připravujeme odbornou přednášku a diskusi na téma „DČOV s monitoringem“

Při předcházejících setkáních, vznášeli občané Dolních Chobolic mnoho otázek souvisejících s možností odkanalizování obce pomocí sítě DČOV. Abychom mohli získat kvalifikované odpovědi na vaše dotazy a udělat si větší přehled o dané možnosti, připravujeme pro občany přednášku s diskusí na téma „DČOV s centrálním monitoringem“. 

Pokračovat ve čtení „Připravujeme odbornou přednášku a diskusi na téma „DČOV s monitoringem““

Česká archeologická expedice Kavkaz 2018

Milí přátelé, zveme Vás na přednášku o české archeologické expedici v prostoru Centrálního Kavkazu (RF), která se uskutečnila na pozdim 2018. Katedra archeologie FF ZČU uvedla do hájemnství ruské archeologie nové technické vymoženosti.

Pokračovat ve čtení „Česká archeologická expedice Kavkaz 2018“