Odkanalizování Dolních a Horních Chobolic

Proč to děláme – v obrazech:

Spolek občanů pod Sedlem vznikl na základě předešlé činnosti neformální skupiny občanů Dolních Chobolic. Skupina občanů od roku 2017 usiluje o řešení neuspokojivého nakládání s odpadními vodami v obci. 

Pokračovat ve čtení „Odkanalizování Dolních a Horních Chobolic“

Odborná studie Chobolic podporuje DČOV s monitoringem

V roce 2012 byla pro obec Liběšice vypracována rozsáhlá odborná studie, která řeší problematiku likvidace splaškových odpadních vod ve dvanácti místních částech obce Liběšice –  Dolní Chobolice, Dolní Nezly, Dolní Řepčice, Horní Chobolice, Horní Nezly,  Jeleč, Lhotsko, Mladé, Soběnice,Srdov, Trnobrany, Zimoř.

Pokračovat ve čtení „Odborná studie Chobolic podporuje DČOV s monitoringem“

Připravujeme odbornou přednášku a diskusi na téma „DČOV s monitoringem“

Při předcházejících setkáních, vznášeli občané Dolních Chobolic mnoho otázek souvisejících s možností odkanalizování obce pomocí sítě DČOV. Abychom mohli získat kvalifikované odpovědi na vaše dotazy a udělat si větší přehled o dané možnosti, připravujeme pro občany přednášku s diskusí na téma „DČOV s centrálním monitoringem“. 

Pokračovat ve čtení „Připravujeme odbornou přednášku a diskusi na téma „DČOV s monitoringem““

Seminář „Venkov a odpadní vody – prakticky“


Abychom si rozšířili vědomosti o aktuálních trendech řešení nakládání s odpadními vodami v malých venkovských obcích, zúčastníme se za Spolek občanů pod Sedlem semináře „Venkov a odpadní vody prakticky“….
Pokračovat ve čtení „Seminář „Venkov a odpadní vody – prakticky““

Česká archeologická expedice Kavkaz 2018

Milí přátelé, zveme Vás na přednášku o české archeologické expedici v prostoru Centrálního Kavkazu (RF), která se uskutečnila na pozdim 2018. Katedra archeologie FF ZČU uvedla do hájemnství ruské archeologie nové technické vymoženosti.

Pokračovat ve čtení „Česká archeologická expedice Kavkaz 2018“

Centrální kanalizace v Chobolicích -zbožné přání nebo alibismus?

„Ta tu nikdy nebude, prosím vás…“ nebo „Ta už tu byla slibována aspoň třikrát za posledních deset, patnáct let….“ Podobné věty, slýcháme od starousedlíků z Chobolic. Ano, a teď, proč je centrál v Chobolicích nereálný?

Pokračovat ve čtení „Centrální kanalizace v Chobolicích -zbožné přání nebo alibismus?“