Spolek podal návrhy na 3.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liběšice.

Dne 25.3.2019 se členové spolku Alsu Chajbullinová, Simona Chomátová, Ondřej Ledvina a Kateřina Ledvinová zúčastnili zasedání Zastupitelstva obce Liběšice. Během zasedání náš spolek podal žádost o finanční příspěvek na akci pálení čarodějnic v Dolních Chobolicích v hodnotě 2000 Kč. Dále jsme za spolek podali návrh na vnesení bodu do příštího jednání zastupitelstva – navrhli jsme, aby bylo projednáno a hlasováno o odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice pomocí decentralizované sítě DČOV s využitím dotace Ministerstva životního prostředí 17/2017.

Pokračovat ve čtení „Spolek podal návrhy na 3.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liběšice.“

„DČOV s monitoringem“

Realizace ČOV z dotačního programu výzvy 11/2016

První řádně zkolanoudovaná realizace Dotační program Výzvy 11/2016 MŽP! Bazénplast jako dodavatel čistíren odpadních vod pro Obec Paceřice.

Zveřejnil(a) Bazénplast dne Čtvrtek 7. března 2019

Občané Srdova projevili zájem o více informací o DČOV kanalizaci. Proto náš spolek připravuje přednášku o DČOV v Srdově.  Tentokrát budou o DČOV přednášet zástupci společnosti Bazenplast, která realizuje i projekty v rámci dotačních titulů Ministerstva životního prostředí. 

Pokračovat ve čtení „„DČOV s monitoringem““

Zápis z přednášky „DČOV v praxi“

Přednáška a diskuse s odborníkem na decentralizovanou kanalizaci, konaná 27.2. 2019 v Liběšicích, obsahovala následující témata:

  •  Nakládání s odpadními vodami – zpřísňuje se legislativa, obec nenese žádnou zodpovědnost za případné sankce občanů,  obec ale má reálnou možnost občanům zajistit kanalizační infrastrukturu.
Pokračovat ve čtení „Zápis z přednášky „DČOV v praxi““

“ Venkov a odpadní vody – prakticky“

Když mě starosto pustíš, splním ti tři přání… Mě stačí jedno – sežeň peníze na čistírnu odpadních vod…
Zdroj: ASIO&NEWS

Členové Spolku občanů pod Sedlem (jmenovitě A. Chajbullinová a S. Chomátová) se včera 6. 2. 2019 zúčastnili v Teplicích semináře, věnovaného otázce nakládání s odpadními vodami v malých venkovských obcích. Seminář trval pět hodin a zahrnoval následující témata:

Pokračovat ve čtení „“ Venkov a odpadní vody – prakticky““

Odkanalizování Dolních a Horních Chobolic

Proč to děláme – v obrazech:

Spolek občanů pod Sedlem vznikl na základě předešlé činnosti neformální skupiny občanů Dolních Chobolic. Skupina občanů od roku 2017 usiluje o řešení neuspokojivého nakládání s odpadními vodami v obci. 

Pokračovat ve čtení „Odkanalizování Dolních a Horních Chobolic“

Odborná studie Chobolic podporuje DČOV s monitoringem

V roce 2012 byla pro obec Liběšice vypracována rozsáhlá odborná studie, která řeší problematiku likvidace splaškových odpadních vod ve dvanácti místních částech obce Liběšice –  Dolní Chobolice, Dolní Nezly, Dolní Řepčice, Horní Chobolice, Horní Nezly,  Jeleč, Lhotsko, Mladé, Soběnice,Srdov, Trnobrany, Zimoř.

Pokračovat ve čtení „Odborná studie Chobolic podporuje DČOV s monitoringem“

Připravujeme odbornou přednášku a diskusi na téma „DČOV s monitoringem“

Při předcházejících setkáních, vznášeli občané Dolních Chobolic mnoho otázek souvisejících s možností odkanalizování obce pomocí sítě DČOV. Abychom mohli získat kvalifikované odpovědi na vaše dotazy a udělat si větší přehled o dané možnosti, připravujeme pro občany přednášku s diskusí na téma „DČOV s centrálním monitoringem“. 

Pokračovat ve čtení „Připravujeme odbornou přednášku a diskusi na téma „DČOV s monitoringem““

Seminář „Venkov a odpadní vody – prakticky“


Abychom si rozšířili vědomosti o aktuálních trendech řešení nakládání s odpadními vodami v malých venkovských obcích, zúčastníme se za Spolek občanů pod Sedlem semináře „Venkov a odpadní vody prakticky“….
Pokračovat ve čtení „Seminář „Venkov a odpadní vody – prakticky““