Vesničky a osadní výbory

Setkání osadních výborů Úštěk

Náš spolek sdružuje občany místních částí Liběšic. Všechny liběšické vesničky (14 místních částí + Liběšice) mají společný veřejný rozpočet, který se přerozděluje v Liběšicích. Takový počet vesnic je bezpochyby složité uspokojit rovným dílem. V odlehlých či malých obcích mívají lidé pocit, že se v jejich vesnici nic neděje a že se na ni zapomnělo. 

Chtěli jsme vědět, jak tuto situaci řeší jiné obce. Nejblíže leží obec Úštěk, spravuje 21 vesnic, ve většině z nich letos začaly novým způsobem fungovat osadní výbory . Spolek občanů pod Sedlem využil pozvání vedení města Úštěku a 21. 11. 2019 se několik našich členů šlo podívat na setkání osadních výborů úštěckých vesniček. Osadní výbory v každé vesnici/osadě zřizuje zastupitelstvo. Osadní výbor jsou alespoň 3 občané z každé vesnice, kteří dobrovolně pomáhají spravovat svoji obec. Osadní výbor pravidelně svolává celou vesnici, v Úštěku alespoň 2x do roka. Osadní výbory informují občany o dění a zjišťují potřeby, dotazy, názory. Osadní výbory ze všech obcí se společně pravidelně schází a jednají s vedením obce. Pro vedení obce jsou osadní výbory prodlouženou rukou, která pomáhá se správou místních částí. Osadní výbor může organizovat kulturní akce a úpravy veřejného prostoru. Má také možnost vnášet do jednání zastupitelstva body, které se týkají jeho obce a společně se zastupiteli je projednávat.
 
V Úštěku se osadní výbory letos sešly podruhé. Přítomen byl starosta, místostarosta, jeden zastupitel, byl přizván architekt. Společně jednali o využití nových dotací pro místní části. Architekt představil vypracované projekty, které vznikly z požadavků osadních výborů a občanů.
 
Osadní výbor každé úštěcké vesnice může ročně čerpat až 30 tisíc korun z veřejného rozpočtu. Peníze mohou občané využít na různé veřejné akce ve své obci- nakoupit materiál, občerstvení, drobnosti dětem, pozvat kapelu, zajistit drobnou atrakci apod. Vedení Úštěku zajímalo, jaké akce si letos občané organizovali. Ve většině obcí pořádali dětské dny, pálení čarodějnic, loučení či vítání prázdnin, sousedské dny, různé trhy, rozsvícení vánočního stromu… Některé obce pořídily velké stany nebo začaly budovat místa pro setkávání při špatném počasí. V jiných obcích občané sázeli stromy podél cest, upravovali náves, stavěli oplocení vodní nádrže, nechali si zpracovat rozbory vody z veřejných studní apod. 
 
My, občané z liběšických vesniček jsme byli velmi zvědaví na průběh jednání osadních výborů Úštěku. Byli jsme zvědaví na komunikaci vedení Úštěku i reakce lidí. Mile nás překvapilo, jak se radnici v Úštěku daří zapojovat občany do správy jejich obcí. Diskuse osadních výborů s vedením byla otevřená, občané se hojně ptali, mluvili o svých dalších plánech, navrhovali nové změny. Většina vesniček letos pořádala několik různých akcí, některé mají v plánu se aktivně zapojit příští rok. Aktivita občanů i osadních výborů je dobrovolná, většina obcí ji ale využívá. Zbylé obce vidí, že v sousedních vesnicích to začalo žít a postupně se zapojují. Kulturní život v samotném Úštěku je bohatý a díky podpoře radnice začíná vzkvétat i v úštěckých vesničkách. Držíme jim palce.
 
Poznání, jakým jiným způsobem může fungovat spolupráce radnice a občanů bylo pro náš spolek inspirativní. Zároveň v nás zanechalo lehce trpkou pachuť, protože o pouhý jeden den dříve nebylo vedení Liběšic ochotné schválit pár vánoček pro svoje místní části.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *