Shrnutí 7. zasedání Zastupitelstva obce Liběšice

Vážení sousedé, spoluobčané,

posledních několik let se naše skupina snažila upozorňovat radnici Liběšic na změnu legislativy (novela vodního zákona č. 254/2001 Sb.), která od roku 2021 poskytne správním orgánům větší pravomoc pro kontroly způsobu nakládání s odpadní vodou u nemovitostí bez napojení na kanalizační infrastrukturu.

Samotné Liběšice jsou vyřešeny, mají vybudovanou kanalizaci. Domníváme se, že vedení obce by mělo také pomoci občanům místních částí. Vedení obce může využívat národních dotací. Navrhovali jsme zastupitelstvu obce využít pro místní části dotaci na decentralizovanou kanalizaci DČOV. Náš návrh vychází ze závěrů odborné studie pro Liběšice od Ing. Matušky z roku 2012. V posledních letech začaly malé obce po celé ČR využívat toto řešení. Např. sousední obec Úštěk se chystá v roce 2020 žádat o dotaci na DČOV pro několik svých vesnic.

Náš návrh měl za cíl využít státní dotaci a pomoci, co největšímu počtu občanů místních částí Liběšic. Ač nám zastupitelstvo nevyhovělo v plné míře, jak jsme chtěli, považujeme i přijaté opatření za náš úspěch.

Obec odmítla odpadní vody řešit kolektivně pomocí státní dotace. Rozhodla se, že přispěje občanům na individuální DČOV z veřejného rozpočtu Liběšic. Na jedno číslo popisné obec přispěje 80% nákladů (max. 50 000 Kč) na celou realizaci. Příspěvek poskytne občanům, kteří předloží na OÚ projekt schválený od vodoprávního úřadu a správy povodí Ohře.

Smutnější zpráva je, že na podporu občanů 14 místních částí (cca 500 obyvatel) obec vyčlenila 2 miliony korun. Při plném využití příspěvku tato suma může pomoci max. 40 domům. Čerpáním národní dotace mohla obec vyřešit odkanalizování většiny vesnic, včetně přípravy projektu a schvalovacích procesů i následné kontroly správného provozu zařízení. Bohužel vedení naší obce se bojí využít státních dotací. 

Doporučujeme sledovat web obce Liběšice, kde jsou zveřejněny podmínky pro získání podpory na DČOV.
 
Děkujeme všem, kteří nám s agendou DČOV v minulém roce pomáhali, účastnili se příprav veřejných akcí, účastnili se s námi zasedání zastupitelstev a poskytovali nám pozitivní zpětnou vazbu.
 
Spolek občanů pod Sedlem mimo agendy odpadních vod sleduje i možnosti řešení nedostatku kvalitní pitné vody v našich obcích. V této agendě budeme dále pokračovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *