5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Liběšice

Spolek občanů pod Sedlem se zúčastnil 5. zasedání Zastupitelstva obce Liběšice. Poskytujeme pro vás informace a krátký komentář k dění v našich obcích.

Pokračovat ve čtení „5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Liběšice“

Liběšické vesničky bez kvalitní pitné vody

Dne 12.června 2019 odebrali pracovníci firmy ALS Czech Republic vzorky vody z veřejných vodovodů v obcích Dolní Chobolice, Soběnice, Horní Nezly, Dolní Řepčice a vodní zdroj Trnobrany. Následné rozbory vody byly realizovány dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu. 

Pokračovat ve čtení „Liběšické vesničky bez kvalitní pitné vody“

Výsledky 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liběšice

Liběšice, Na Šestce, r. 1912

V rámci 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liběšice byl projednán bod, navržený Spolkem občanů pod Sedlem. Navrhli jsme projednání a hlasování o odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice pomocí decentralizované sítě DČOV s využitím dotace Ministerstva životního prostředí 17/2017.

Pokračovat ve čtení „Výsledky 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liběšice“

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Liběšice

Spolek občanů pod Sedlem od roku 2017 upozorňuje vedení obce Liběšice, že stávající způsob vypouštění odpadních vod z jímek či septiků je dle platné legislativy nevyhovující. Od roku 2019 stát zpřísnil způsob nakládání s odpadní vodou. Občanům místních částí Liběšic v budoucnosti hrozí přísnější kontroly správních orgánů. Vedení obce Liběšice by mohlo občanům pomoci.

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Liběšice“

Spolek podal návrhy na 3.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liběšice.

Dne 25.3.2019 se členové spolku Alsu Chajbullinová, Simona Chomátová, Ondřej Ledvina a Kateřina Ledvinová zúčastnili zasedání Zastupitelstva obce Liběšice. Během zasedání náš spolek podal žádost o finanční příspěvek na akci pálení čarodějnic v Dolních Chobolicích v hodnotě 2000 Kč. Dále jsme za spolek podali návrh na vnesení bodu do příštího jednání zastupitelstva – navrhli jsme, aby bylo projednáno a hlasováno o odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice pomocí decentralizované sítě DČOV s využitím dotace Ministerstva životního prostředí 17/2017.

Pokračovat ve čtení „Spolek podal návrhy na 3.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liběšice.“

Zápis z přednášky „DČOV v praxi“

Přednáška a diskuse s odborníkem na decentralizovanou kanalizaci, konaná 27.2. 2019 v Liběšicích, obsahovala následující témata:

  •  Nakládání s odpadními vodami – zpřísňuje se legislativa, obec nenese žádnou zodpovědnost za případné sankce občanů,  obec ale má reálnou možnost občanům zajistit kanalizační infrastrukturu.
Pokračovat ve čtení „Zápis z přednášky „DČOV v praxi““

Odkanalizování Dolních a Horních Chobolic

Proč to děláme – v obrazech:

Spolek občanů pod Sedlem vznikl na základě předešlé činnosti neformální skupiny občanů Dolních Chobolic. Skupina občanů od roku 2017 usiluje o řešení neuspokojivého nakládání s odpadními vodami v obci. 

Pokračovat ve čtení „Odkanalizování Dolních a Horních Chobolic“

Odborná studie Chobolic podporuje DČOV s monitoringem

V roce 2012 byla pro obec Liběšice vypracována rozsáhlá odborná studie, která řeší problematiku likvidace splaškových odpadních vod ve dvanácti místních částech obce Liběšice –  Dolní Chobolice, Dolní Nezly, Dolní Řepčice, Horní Chobolice, Horní Nezly,  Jeleč, Lhotsko, Mladé, Soběnice,Srdov, Trnobrany, Zimoř.

Pokračovat ve čtení „Odborná studie Chobolic podporuje DČOV s monitoringem“