Shrnutí 7. zasedání Zastupitelstva obce Liběšice

Vážení sousedé, spoluobčané,

posledních několik let se naše skupina snažila upozorňovat radnici Liběšic na změnu legislativy (novela vodního zákona č. 254/2001 Sb.), která od roku 2021 poskytne správním orgánům větší pravomoc pro kontroly způsobu nakládání s odpadní vodou u nemovitostí bez napojení na kanalizační infrastrukturu.

Pokračovat ve čtení „Shrnutí 7. zasedání Zastupitelstva obce Liběšice“

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2019

Předvánoční atmosféra v Dolních Chobolicích

Akce proběhla v sobotu 30.listopadu 2019 na hřišti u požární nádrže. Zahřáli jsme se u ohně s teplým čajem, vánočním svařákem nebo punčem. Na ochutnání nosili sousedé domácí vánoční pečivo. 

Pokračovat ve čtení „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2019“

Vesničky a osadní výbory

Setkání osadních výborů Úštěk

Náš spolek sdružuje občany místních částí Liběšic. Všechny liběšické vesničky (14 místních částí + Liběšice) mají společný veřejný rozpočet, který se přerozděluje v Liběšicích. Takový počet vesnic je bezpochyby složité uspokojit rovným dílem. V odlehlých či malých obcích mívají lidé pocit, že se v jejich vesnici nic neděje a že se na ni zapomnělo. 

Pokračovat ve čtení „Vesničky a osadní výbory“

Zápis z veřejného setkání na téma VODA pro místní části Liběšic

Dne 23.10. 2019 proběhlo veřejné setkání na téma “Voda pitná i odpadní” pro místní části Liběšic. Akci organizoval Spolek občanů pod Sedlem za podpory Nadace Via. Účast byla nečekaně vysoká (přes 80 občanů), což svědčí o aktuálnosti problematiky.

Pokračovat ve čtení „Zápis z veřejného setkání na téma VODA pro místní části Liběšic“

Veřejné setkání na téma VODA

Tematické veřejné setkání – VODA. Liběšice, jako takové, mají otázku pitné vody i vody odpadní vyřešenou centrální kanalizací a vodovodem. Ve všech 14 místních částech Liběšic kanalizace nebyla realizována. Zdroje pitné vody nemají obce Dolní Chobolice, Soběnice, Dolní Nezly, Horní Nezly, Jeleč, Horní Chobolice. V souvislosti s hrozbou sucha nabízí stát takovým obcím nové možnosti podpory.

Pokračovat ve čtení „Veřejné setkání na téma VODA“